نمایش بر اساس 
 گزارش مرحله ای طرح های تحقیقاتی
گزارش مرحله ای طرح های تحقیقاتی
سه شنبه 12 تير 1397
دانلود فایل (word)
 راهنمای کشوری اخلاق در انتشار آثار پژوهشی علوم پزشکی
طرح تدوین پیش نویس راهنمای کشوری اخلاق در انتشار آثار پژوهشی علوم پزشکی
يکشنبه 26 بهمن 1393
دانلود فایل (word)
 فرم پروپوزال
فرم پروپوزال
يکشنبه 6 مرداد 1392
دانلود فایل (word)
 شیوه نامه ایجاد شرکت های دانش بنیان
شیوه نامه ایجاد شرکت های دانش بنیان مرکز آموزشی، تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی
دوشنبه 3 آذر 1393
دانلود فایل (word)
 فرم امتیاز دهی طرح های پژوهشی
فرم امتیاز دهی طرح های پژوهشی
دوشنبه 3 آذر 1393
دانلود فایل (word)
 راهنمای تکمیل فرم امتیاز دهی طرح های پژوهشی
راهنمای تکمیل فرم امتیاز دهی طرح های پژوهشی
دوشنبه 3 آذر 1393
دانلود فایل (word)
 فرم ارزیابی عناوین طرح ها
فرم ارزیابی عناوین طرح ها
دوشنبه 18 آذر 1392
دانلود فایل (word)
 مدارک مورد نیاز جهت تاسیس مراکز تحقیقاتی
جهت تاسیس مراکز تحقیقاتی جدید خواهشمند است پس از تکمیل فرم های پیوست ، مدارک را در قالب CD و بصورت Hard Copy تحویل دفتر معاونت پژوهشی ( سرکار خانم طیبی ) نمایید.
سه شنبه 16 آبان 1391
دانلود فایل (word)
 تفاهم نامه همکاری طرح های تحقیقاتی چند مرکزی
الزامی است در طرح های تحقیقاتی که بصورت همکاری مشترک بین چند مرکز می باشد قبل از شروع هرگونه کار تحقیقاتی ، فرم پیوست تکمیل و پس از اخذ امضا تحویل دفتر معاونت پژوهشی و سرکار خانم طیبی گردد
سه شنبه 16 آبان 1391
دانلود فایل (word)
 مدارک لازم جهت ارائه پروپوزال به شورای پژوهشی مرکز قلب و عروق شهید رجایی
مدارک لازم جهت ارائه پروپوزال به شورای پژوهشی مرکز قلب و عروق شهید رجایی
چهارشنبه 24 ارديبهشت 1393
دانلود فایل (word)
 چک لیست مطالعات بررسی تستها
جهت تدوین و بازنگری گزارش ها و مقالات مربوط به مطالعات بررسی تستها استفاده از این دستورالعمل الزامی است.
چهارشنبه 29 آبان 1392
دانلود فایل (word)
 Affialiation صحیح جهت نگارش مقالات
پژوهشگران و اساتید محترم خواهشمند است قبل از Submit نمودن مقالات خود از صحت آن اطمینان حاصل فرمایید فرم پیوست حاوی Affiliation های صحیح و مورد تایید دانشگاه علوم پزشکی ایران می باشد بدیهی است هرگونه Affiliation جز موارد مذکور از درجه اعتبار ساقط می باشد
سه شنبه 16 آبان 1391
دانلود فایل (word)
 فرم داوری پروپوزال
فرم داوری پروپوزال
دوشنبه 18 آذر 1392
دانلود فایل (word)
 چک لیست مطالعات کارازمایی بالینی
جهت تدوین و بازنگری گزارش ها و مقالات مربوط به مطالعات کارازمایی بالینی استفاده از این دستورالعمل الزامی است.
دوشنبه 4 آذر 1392
دانلود فایل (word)
 چک لیست مطالعات مقطعی
جهت تدوین و بازنگری گزارش ها و مقالات مربوط به مطالعات مقطعی استفاده از این دستورالعمل الزامی است.
چهارشنبه 29 آبان 1392
دانلود فایل (word)
 چک لیست مطالعات مورد شاهدی
جهت تدوین و بازنگری گزارش ها و مقالات مربوط به مطالعات مورد- شاهد استفاده از این دستورالعمل الزامی است.
چهارشنبه 29 آبان 1392
دانلود فایل (word)
 چک لیست مطالعات کوهورت
جهت تدوین و بازنگری گزارش ها و مقالات مربوط به مطالعات کوهورت استفاده از این دستورالعمل الزامی است.
چهارشنبه 29 آبان 1392
دانلود فایل (word)
 قالب گزارش نهایی طرح
قالب گزارش نهایی طرح
دوشنبه 27 آبان 1392
دانلود فایل (word)
 فرم درخواست همکاری
فرم درخواست همکاری
دوشنبه 27 آبان 1392
دانلود فایل (word)
 فرم قرارداد جهت پرداخت بودجه طرح های تحقیقاتی
فرم قرارداد طرح پژوهانه پژوهشگران
دوشنبه 27 آبان 1392
دانلود فایل (word)
 راهنمای تدوین و نگارش گزارش نهایی طرحهای پژوهشی
به منظور هماهنگی بیشتر در تدوین گزارش نهایی طرح های پژوهشی، رعایت نکات ذکر شده در فایل پیوست به هنگام تایپ گزارش نهایی الزامیست.
دوشنبه 27 آبان 1392
دانلود فایل (word)
 فرم پیش پروپوزال
فرم پیش پروپوزال
دوشنبه 27 آبان 1392
دانلود فایل (word)